You are here: MIX Participants >> ISPs
 
Connected operators - italian operators - total VRL - total port speed


JSON list

Company Country AS IP ver VRL Port
speed
RS1RS2

1. 2biteIT35617v4
v6
1000010000v4v4

2. 3P SystemIT199837v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

3. AbileneIT31611v4100100v4v4

4. AcanthoIT21309v4
v6
1000010000v4v4

5. Active NetworkIT197075v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

6. Adal NetworkIT204121v4
v6
1000N.A.v4
v6
v4
v6

7. AfiliasIE12041v4
v6
N.A.1000--

8. Airbeam IT50877v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

9. Aircomm IT196865v4N.A.N.A.--

10. AkamaiUS20940v4
v6
4000040000v4
v6
v4
v6

11. AlfanewsIT197589v4
v6
10001000v4v4

12. AmazonUS16509v42000020000--

13. AMT ServicesIT41160v41000010000--

14. ArubaIT31034v4
v6
3000030000v4
v6
v4
v6

15. AsdasdIT28929v4
v6
200200v4
v6
v4
v6

16. AT&T Global Network ServicesUS2686v42001000--

17. Bbanda IT196749v41000010000--

18. BBBellIT34606v410001000v4v4

19. Blizzard Entertainment FR57976v4
v6
1000010000--

20. BrennercomIT20811v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

21. BT Global ServicesUK5400v4
v6
1000010000--

22. BT ItaliaIT8968v4
v6
1000010000--

23. BT Italia / I.NetIT3313N/A40004000--

24. CDLanIT20836v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

25. CDNetworks Co.US36408v41000010000v4v4

26. Cesena NetIT200043v4
v6
10001000--

27. ClioIT9104v4100100v4v4

28. CloudflareUS13335v4
v6
3000020000v4
v6
v4
v6

29. CloudItaliaIT15589v4
v6
1300013000v4
v6
v4
v6

30. Cogent CommunicationsUS174v4
v6
100100--

31. COLT InternationalUK8220v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

32. ConnesiIT15605v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

33. Connessioni Metropolitane IT47178v410001000v4v4

34. Console Network / ex IX ReachUK43531v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

35. Continent 8UK14537v4
v6
10001000v4v4

36. ConvergenzeIT39120v4
v6
2000020000v4
v6
v4
v6

37. D.T.S. - ReteIVOIT49605v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

38. DadaUK39729v4
v6
20002000v4v4

39. DeltawebIT49653v4N.A.10000v4v4

40. Digitel ItaliaIT50809v420002000v4v4

41. DIR.orgUK42909v4
v6
100100v4v4

42. Dropbox IE19679N/A10000N.A.--

43. Duenne (ex Biesse)RO57495v41001000v4v4

44. E-Mind IT49535v4N.A.N.A.v4v4

45. E4AIT34695v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

46. EasyConnIT199941v4100100v4v4

47. Easynet ItaliaIT4589v4
v6
12002000v4
v6
v4
v6

48. Elmec InformaticaIT39217v4
v6
4002000v4
v6
v4
v6

49. ElsyconnIT196983v4
v6
100100--

50. Engineering IT21176v4100100--

51. EnterIT12850v4
v6
1000010000v4-

52. EoloIT35612v4
v6
4000040000v4
v6
v4
v6

53. ePress IT24880v4200200v4v4

54. Equinix (ex Telecity)IT15830v4
v6
100001000--

55. EstracomIT31319v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

56. EtisalatAE8966v4
v6
N.A.1000--

57. EurocallIT196761v4
v6
200200v4v4

58. FacebookUS32934v4
v6
200000N.A.--

59. FastnetIT8265v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

60. FastwebIT12874v4
v6
100000N.A.--

61. FiberingIT51569v42001000v4v4

62. ForcepointUS44444v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

63. FUB - Fondazione Ugo BordoniIT50112v410001000--

64. GANDIFR29169v4
v6
N.A.1000v4
v6
v4
v6

65. GARRIT137v4
v6
3000030000v4
v6
v4
v6

66. GeantUK21320v4
v6
2000020000--

67. Genesys InformaticaIT24994v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

68. Geny CommunicationsIT45015v4
v6
10001000v4v4

69. Globecorp NetworksUS63113v4100100v4v4

70. Go InternetIT198292v4100010000v4v4

71. GolineCH202032v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

72. GoogleUS15169v4
v6
7000070000v4
v6
v4
v6

73. GrifonlineIT43942v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

74. HiberniaNL5580v4
v6
1000010000v4
v6
-

75. Horizon TelecomIT201518v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

76. Hurricane ElectricUS6939v4
v6
1000010000--

77. ICTeamIT20924v4
v6
2001000v4v4

78. IFOMIT35193v420002000v4v4

79. Il Sole 24 OreIT12650v410000N.A.v4v4

80. Imperva Inc.US19551v4
v6
1000010000v4v4

81. Infracom ItaliaIT3302v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

82. InNetIT204180v4
v6
2001000v4v4

83. Innsbrucker KommunalbetriebeAT31510v4
v6
10001000--

84. IntercomIT8224v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

85. Internet OneIT44160v4
v6
1000010000v4v4

86. Internet One SACH6898v4
v6
N.A.10000v4v4

87. InterouteIT8928v42000020000--

88. InterplanetIT34758v410001000--

89. IntredIT31115v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

90. IPKom IT198013v42001000v4v4

91. IPRouteIT49289v4
v6
10001000v4v4

92. IPTP NetworksUS41095v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

93. Irpinia Net-ComIT48500v4
v6
1000010000v4v4

94. It.Net / IOLIT8660v4
v6
4000040000v4v4

95. ITGate NetworkIT12779v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

96. JComIT201502v410001000--

97. KnippDE48519v4
v6
N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

98. KPNQwest ItaliaIT5602v4
v6
1040012000v4
v6
v4
v6

99. LeonetIT15691v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

100. LepidaIT31638v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

101. Libera Università di BolzanoIT51708v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

102. Limelight NetworksUS22822v4
v6
6000060000--

103. Linea ComIT25002v4
v6
1000010000v4v4

104. Logos Technologies IT41606v410001000v4v4

105. LottomaticaIT35574v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

106. MainsoftIT51185v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

107. MandarinIT47408v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

108. Mc-LinkIT5396v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

109. MediasetIT48634v42000020000v4v4

110. Melita EU12709v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

111. MetrolinkIT8816v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

112. Micro ServiziIT202761v4N.A.N.A.--

113. MicrosoftUS8075v4
v6
200000N.A.v4
v6
v4
v6

114. MynetIT31263v41000010000v4v4

115. MynetwayIT198697N/AN.A.N.A.--

116. NemoIT200108v4200100v4v4

117. Net GlobalIT50316v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

118. Net-ITIT50352v4N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

119. NETandWORKIT201877v4N.A.10000v4v4

120. Netflix StreamingUS2906v4
v6
4000040000v4
v6
v4
v6

121. NetIX CommunicationsBG57463v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

122. Netnod - i.root-serverSE29216v4
v6
20002000v4
v6
v4
v6

123. NewtecIT201602v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

124. Nexin TechnologiesIT31076v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

125. NexusIT199947v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

126. Nice BlueIT59699v4N.A.10000v4v4

127. Noitel Italia IT207018v4
v6
1001000v4v4

128. Nova NetworksIT28941v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

129. Nova Quadri IT198380v4N.A.N.A.--

130. Optima ItaliaIT44513v4
v6
200010000v4v4

131. Orange BusinessFR6853v410001000v4v4

132. OVHFR16276v4
v6
200000N.A.--

133. PlanetelIT47217v4
v6
1100011000v4v4

134. Positivo IT49360v4
v6
10001000v4v4

135. Poste ItalianeIT15720v4
v6
10001000v4
v6
v4

136. Professional Link IT59862v4
v6
10001000--

137. Progetto 8IT198721v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

138. PT Telkom Indonesia International / TELINRI7713N/AN.A.N.A.v4
v6
v4
v6

139. QcomIT41497v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

140. Quantil NetworksCA54994v41000010000v4v4

141. RadioFibra IT206701v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

142. RAI - RadioTelevisione ItalianaIT8234v41000010000--

143. Redder TelcoIT33986v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

144. Registro .itIT2597v4
v6
200200v4
v6
v4
v6

145. Retelit / e-viaIT28716v4
v6
2000020000v4
v6
v4
v6

146. RetnUK9002v4
v6
1000010000--

147. Riot GamesIE6507v4
v6
10000N.A.v4v4

148. RIPE NCC - RIS projectNL12654v4
v6
100100--

149. RIPE-NCC - k.root-serverNL25152v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

150. S.P.E. IT49640v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

151. SeewebIT12637v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

152. SeflowIT49367v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

153. ServereasyIT60798v4200010000v4v4

154. Sg.GsSG24482v4
v6
N.A.1000v4
v6
v4
v6

155. SI.EL.CO. IT201806v42001000v4v4

156. Siltel IT200799v42001000v4v4

157. SiportalIT28999v4
v6
20002000v4
v6
v4
v6

158. Sirius TechnologyIT60501v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

159. Sistemi HSIT21101v4100100--

160. SkyIT60772v4
v6
2000020000v4v4

161. SoftLayer Technologies ItaliaIT36351v4
v6
1000010000v4v4

162. SpaziotempoIT201058v4N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

163. SpinIT6734v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

164. StackPathUS54104v4
v6
1000010000--

165. Stadtwerke Hall in TirolAT34347v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

166. StelIT56550v4
v6
10000N.A.--

167. StelkomSI43061v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

168. Sunrise CommunicationsCH6730v4
v6
1000010000--

169. SupernapIT203201v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

170. SwisscomCH3303v4
v6
1000010000--

171. T.NetIT8922v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

172. TeamSystem IT206693N/A2x1000N.A.--

173. Tech Digital IT199536v410001000v4v4

174. Tecno GeneralIT203591v410001000--

175. Tecnotel IT48544v41000010000v4v4

176. Telecom ItaliaIT3269v41000010000--

177. Telecom Italia San MarinoSM15433v4
v6
1000010000v4v4

178. TelemarIT13097v4
v6
20002000v4v4

179. TelnetIT5392v4
v6
200200v4v4

180. TerraIT31222v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

181. Time-NetIT51580v4
v6
200010000v4v4

182. Tiscali ItaliaIT8612v4
v6
2000020000--

183. Trentino NetworkIT12835v4
v6
10001000v4
v6
-

184. TTK - TransTelecomRU20485v41000010000v4
v6
v4
v6

185. TWS ItaliaIT29449v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

186. TWTIT30848v4
v6
1000010000v4v4

187. UnidataIT5394v41000010000v4v4

188. Uno CommunicationsIT9137v41000010000--

189. Utility Line ItaliaIT9026v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

190. ValcomCalabria IT206299v4N.A.N.A.--

191. Verisign - j.root-serverNL26415v4200200--

192. Verizon Digital/EdgeCastUS15133v4
v6
4000040000v4
v6
v4
v6

193. Verizon ItaliaUS702v42001000--

194. Videobyte IT49709v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

195. Vimpel RU3216v4
v6
10001000--

196. Vodafone Group ServicesDE3209v4
v6
6000060000--

197. VoixIT199547v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

198. Warian IT56911v410001000--

199. WebdiscountDE24637v42001000v4v4

200. Welcome ItaliaIT21056v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

201. WifiwebIT47927v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

202. Wind Tre (ex H3G)IT24608v4
v6
6000060000v4v4

203. Wind Tre (ex Wind)IT1267v46000050000--

204. WispOneIT60822v410001000v4v4

205. WolnextIT49524v41000010000v4v4

206. Xmatica - Progetto FibraIT60475v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

207. xstreamIT198102N/AN.A.N.A.--

208. Z.G. ElettronicaIT200794N/AN.A.10000v4v4

209. Zscaler CA62044v4
v6
2000020000v4
v6
v4
v6


 
+39 02 40915701
+39 02 40915693
info@mix-it.net
via Caldera,21 - 20153 Milano, IT
C.F. / P.I. 13036360157

 
Copyright © 2017 - MIX s.r.l. All Rights reserved