You are here: MIX Participants >> ISPs
 
Connected operators Italiani operators - total VRL - total port speed


Company Country AS IP ver VRL Port
speed
RS1RS2

1. 2biteIT35617v4
v6
1000010000v4v4

2. 3P SystemIT199837v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

3. AbileneIT31611v4100100v4v4

4. AcanthoIT21309v4
v6
1000010000v4v4

5. Active NetworkIT197075v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

6. Adal NetworkIT204121v4
v6
1000N.A.v4
v6
v4
v6

7. AfiliasIE12041v4
v6
N.A.1000--

8. Airbeam IT50877v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

9. Aircomm IT196865N/AN.A.N.A.--

10. AkamaiUS20940v4
v6
4000040000v4
v6
v4
v6

11. AlfanewsIT197589v4
v6
10001000v4v4

12. AmazonUS16509v42000020000--

13. AMT ServicesIT41160v41000010000--

14. ArubaIT31034v4
v6
3000030000v4
v6
v4
v6

15. AsdasdIT28929v4
v6
200200v4
v6
v4
v6

16. AT&T Global Network ServicesUS2686v42001000--

17. Bbanda IT196749N/AN.A.N.A.--

18. BBBellIT34606v4200010000--

19. Blizzard Entertainment FR57976v4
v6
N.A.N.A.--

20. BrennercomIT20811v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

21. BT Global ServicesUK5400v4
v6
1000010000--

22. BT ItaliaIT8968v4
v6
1000010000--

23. BT Italia / I.NetIT3313N/A40004000--

24. CDLanIT20836v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

25. CDNetworks Co.US36408v41000010000v4v4

26. Cesena NetIT200043v4
v6
10001000--

27. ClioIT9104v4100100v4v4

28. CloudflareUS13335v4
v6
3000020000v4
v6
v4
v6

29. CloudItaliaIT15589v4
v6
1300013000v4
v6
v4
v6

30. Cogent CommunicationsUS174v4
v6
100100--

31. COLT InternationalUK8220v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

32. ConnesiIT15605v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

33. Connessioni Metropolitane IT47178N/A1000N.A.--

34. Console Network / ex IX ReachUK43531v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

35. Continent 8UK14537v4
v6
10001000v4v4

36. ConvergenzeIT39120v4
v6
2000020000v4
v6
v4
v6

37. D.T.S. - ReteIVOIT49605v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

38. DadaUK39729v4
v6
20002000v4v4

39. DeltawebIT49653v4N.A.10000v4v4

40. Digitel ItaliaIT50809v420002000v4v4

41. DIR.orgUK42909v4
v6
100100v4v4

42. Duenne (ex Biesse)RO57495v41001000v4v4

43. E-Mind IT49535v4N.A.N.A.v4v4

44. E4AIT34695v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

45. EasyConnIT199941v4100100v4v4

46. Easynet ItaliaIT4589v4
v6
12002000v4
v6
v4
v6

47. Elmec InformaticaIT39217v4
v6
4002000v4
v6
v4
v6

48. ElsyconnIT196983v4
v6
100100--

49. Engineering IT21176v4100100--

50. EnterIT12850v4
v6
1000010000v4-

51. EoloIT35612v4
v6
4000040000v4
v6
v4
v6

52. ePress IT24880v4200200v4v4

53. EstracomIT31319v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

54. EtisalatAE8966v4
v6
N.A.1000--

55. EurocallIT196761v4
v6
200200v4v4

56. FacebookUS32934v4
v6
200000N.A.--

57. FastnetIT8265v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

58. FastwebIT12874v4
v6
6000060000--

59. FiberingIT51569v42001000v4v4

60. ForcepointIT44444v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

61. FUB - Fondazione Ugo BordoniIT50112v410001000--

62. GANDIFR29169v4
v6
N.A.1000v4
v6
v4
v6

63. GARRIT137v4
v6
2000020000v4
v6
v4
v6

64. GeantUK21320v4
v6
1000010000--

65. Genesys InformaticaIT24994v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

66. Geny CommunicationsIT45015v4
v6
10001000v4v4

67. Globecorp NetworksUS63113v4100100v4v4

68. Go InternetIT198292v4100010000v4v4

69. GolineCH202032v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

70. GoogleUS15169v4
v6
6000060000v4
v6
v4
v6

71. GrifonlineIT43942v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

72. HiberniaNL5580v4
v6
1000010000v4
v6
-

73. Horizon TelecomIT201518v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

74. Hurricane ElectricUS6939v4
v6
1000010000--

75. ICTeamIT20924v4
v6
2001000v4v4

76. IFOMIT35193v420002000v4v4

77. Il Sole 24 OreIT12650v410000N.A.v4v4

78. Imperva Inc.US19551v4
v6
10000N.A.v4v4

79. Infracom ItaliaIT3302v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

80. InNetIT204180v4
v6
2001000v4v4

81. Innsbrucker KommunalbetriebeAT31510N/A1000N.A.--

82. IntercomIT8224v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

83. Internet OneIT44160v4
v6
1000010000v4v4

84. Internet One SACH6898v4
v6
N.A.10000v4v4

85. InterouteIT8928v42000020000--

86. InterplanetIT34758v410001000--

87. IntredIT31115v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

88. IPKom IT198013v4100100v4v4

89. IPRouteIT49289v4
v6
10001000v4v4

90. IPTP NetworksUS41095v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

91. Irpinia Net-ComIT48500v4
v6
1000010000v4v4

92. It.NetIT8660v4
v6
4000040000v4v4

93. ITGate NetworkIT12779v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

94. JComIT201502v410001000--

95. KnippDE48519v4
v6
N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

96. KPNQwest ItaliaIT5602v4
v6
1040012000v4
v6
v4
v6

97. LeonetIT15691v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

98. LepidaIT31638v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

99. Libera Università di BolzanoIT51708v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

100. Limelight NetworksUS22822v4
v6
6000060000--

101. Linea ComIT25002v4
v6
1000010000v4v4

102. Logos Technologies IT41606v410001000v4v4

103. LottomaticaIT35574v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

104. MainsoftIT51185v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

105. MandarinIT47408v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

106. Mc-LinkIT5396v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

107. MediasetIT48634v42000020000v4v4

108. MetrolinkIT8816v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

109. Micro ServiziIT202761N/AN.A.N.A.--

110. MicrosoftUS8075v4
v6
200000N.A.v4
v6
v4
v6

111. MynetIT31263v41000010000v4v4

112. MynetwayIT198697N/AN.A.N.A.--

113. NemoIT200108v4100100v4v4

114. Net GlobalIT50316v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

115. Net-ITIT50352v4N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

116. NETandWORKIT201877v4N.A.10000v4v4

117. Netflix StreamingUS2906v4
v6
2000020000v4
v6
v4
v6

118. NetIX CommunicationsBG57463v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

119. Netnod - i.root-serverSE29216v4
v6
20002000v4
v6
v4
v6

120. NewtecIT201602v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

121. Nexin TechnologiesIT31076v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

122. NexusIT199947v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

123. Nice BlueIT59699v4N.A.10000v4v4

124. Noitel Italia IT207018N/A1000N.A.--

125. Nova NetworksIT28941v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

126. Nova Quadri IT198380N/AN.A.N.A.--

127. Orange BusinessFR6853v4100100v4v4

128. OVHFR16276v4
v6
200000N.A.--

129. PlanetelIT47217v4
v6
1100011000v4v4

130. Positivo IT49360v4
v6
10001000v4v4

131. Poste ItalianeIT15720v4
v6
10001000v4
v6
v4

132. Professional Link IT59862v4
v6
10001000--

133. Progetto 8IT198721v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

134. PT Telkom Indonesia International / TELINRI7713N/AN.A.N.A.v4
v6
v4
v6

135. QcomIT41497v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

136. Quantil NetworksCA54994v41000010000v4v4

137. RadioFibra IT206701v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

138. RAI - RadioTelevisione ItalianaIT8234v41000010000--

139. Redder TelcoIT33986v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

140. Registro .itIT2597v4
v6
200200v4
v6
v4
v6

141. Retelit / e-viaIT28716v4
v6
2000020000v4
v6
v4
v6

142. RetnUK9002v4
v6
1000010000--

143. Riot GamesIE6507v4
v6
10000N.A.v4v4

144. RIPE NCC - RIS projectNL12654v4
v6
100100--

145. RIPE-NCC - k.root-serverNL25152v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

146. S.P.E. IT49640v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

147. SeewebIT12637v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

148. SeflowIT49367v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

149. ServereasyIT60798v4200010000v4v4

150. Sg.GsSG24482v4
v6
N.A.1000v4
v6
v4
v6

151. SI.EL.CO. IT201806v42001000v4v4

152. Siltel IT200799N/A200N.A.--

153. SiportalIT28999v4
v6
20002000v4
v6
v4
v6

154. Sirius TechnologyIT60501v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

155. Sistemi HSIT21101v4100100--

156. SkyIT60772v4
v6
2000020000v4v4

157. SoftLayer Technologies ItaliaIT36351v4
v6
1000010000v4v4

158. SpaziotempoIT201058v4N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

159. SpinIT6734v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

160. StackPathUS54104v4
v6
1000010000--

161. Stadtwerke Hall in TirolAT34347v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

162. StelIT56550v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

163. StelkomSI43061v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

164. Sunrise CommunicationsCH6730v4
v6
1000010000--

165. SupernapIT203201v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

166. SwisscomCH3303v4
v6
1000010000--

167. T.NetIT8922v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

168. TeamSystem IT206693N/A2x1000N.A.--

169. Tech Digital IT199536N/A1000N.A.--

170. Tecno GeneralIT203591v410001000--

171. Tecnotel IT48544v420002000v4v4

172. TelecityGroup ItaliaIT15830v4
v6
100001000--

173. Telecom ItaliaIT3269v41000010000--

174. Telecom Italia San MarinoSM15433v4
v6
1000010000v4v4

175. TelemarIT13097v4
v6
20002000v4v4

176. TelnetIT5392v4
v6
200200v4v4

177. TerraIT31222v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

178. Time-NetIT51580v4
v6
200010000v4v4

179. Tiscali ItaliaIT8612v4
v6
2000020000--

180. Trentino NetworkIT12835v4
v6
10001000v4
v6
-

181. TTK - TransTelecomRU20485v41000010000v4
v6
v4
v6

182. TWS ItaliaIT29449v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

183. TWTIT30848v4
v6
1000010000v4v4

184. UnidataIT5394v410001000v4v4

185. Uno CommunicationsIT9137v41000010000--

186. Utility Line ItaliaIT9026v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

187. ValcomCalabria IT206299N/AN.A.N.A.--

188. Verisign - j.root-serverNL26415v4200200--

189. Verizon Digital/EdgeCastUS15133v4
v6
4000040000v4
v6
v4
v6

190. Verizon ItaliaUS702v42001000--

191. Videobyte IT49709N/A100N.A.--

192. Vimpel RU3216v4
v6
N.A.N.A.--

193. Vodafone Group ServicesDE3209v4
v6
6000060000--

194. VoixIT199547v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

195. Warian IT56911v410001000--

196. WebdiscountDE24637v42001000v4v4

197. Welcome ItaliaIT21056v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

198. WifiwebIT47927v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

199. Wind Tre (ex H3G)IT24608v4
v6
6000060000v4v4

200. Wind Tre (ex Wind)IT1267v46000050000--

201. WispOneIT60822v410001000v4v4

202. WolnextIT49524v41000010000v4v4

203. Xmatica - Progetto FibraIT60475v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

204. xstreamIT198102N/AN.A.N.A.--

205. Z.G. ElettronicaIT200794N/AN.A.10000v4v4

206. Zscaler CA62044v4
v6
2000020000v4
v6
v4
v6


 
+39 02 40915701
+39 02 40915693
info@mix-it.net
via Caldera,21 - 20153 Milano, IT
C.F. / P.I. 13036360157

 
Copyright © 2017 - MIX s.r.l. All Rights reserved