You are here:
 
Operatori connessi di cui Italiani - VRL totale - velocità porte totale


JSON list

Società Stato AS IP ver VRL
totale
Velocità
porte
RS1RS2

1. 2biteIT35617v4
v6
200010000v4v4

2. 3P SystemIT199837v4
v6
N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

3. a2asmartcityIT25002v4
v6
1000010000v4v4

4. AbileneIT31611v4100100v4v4

5. AcanthoIT21309v4
v6
1000010000v4v4

6. Active NetworkIT197075v4
v6
20002000v4
v6
v4
v6

7. Adal NetworkIT204121v4
v6
1000N.A.v4
v6
v4
v6

8. AfiliasIE12041v4
v6
N.A.1000--

9. Airbeam IT50877v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

10. Aircomm IT196865v4N.A.N.A.--

11. AirnetworkIT206022v4
v6
N.A.N.A.v4v4

12. AkamaiUS20940v4
v6
4000040000v4
v6
v4
v6

13. AlfanewsIT197589v4
v6
10001000v4v4

14. Altitud IT57111v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

15. AmazonUS16509v4
v6
120000120000--

16. AMT ServicesIT41160v41000010000--

17. ArubaIT31034v4
v6
3000030000v4
v6
v4
v6

18. AsdasdIT28929v4
v6
200200v4
v6
v4
v6

19. AT&T Global Network ServicesUS2686v42001000--

20. Aut O'MatticIE2635v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

21. Bbanda IT196749v41000010000--

22. BBBellIT34606v41000010000v4v4

23. Blizzard Entertainment FR57976v4
v6
1000010000--

24. BluwifiIT203180N/A1000N.A.--

25. BrennercomIT20811v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

26. BT Global ServicesUK5400v4
v6
1000010000--

27. BT ItaliaIT8968v4
v6
2000020000--

28. BV Networks IT207013v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

29. C. CompanyIT204309N/A1000N.A.--

30. CDLanIT20836v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

31. CDNetworks Co.US36408v41000010000v4v4

32. Cesena NetIT200043v4
v6
10001000--

33. ClioIT9104v410001000v4v4

34. Cloudfire IT203489v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

35. CloudflareUS13335v4
v6
3000020000v4
v6
v4
v6

36. CloudItaliaIT15589v4
v6
1300013000v4
v6
v4
v6

37. Cogent CommunicationsUS174v4
v6
100100--

38. COLT InternationalUK8220v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

39. ConnesiIT15605v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

40. Connessioni Metropolitane IT47178v410001000v4v4

41. Continent 8UK14537v4
v6
1000010000v4v4

42. ConvergenzeIT39120v4
v6
400020000v4
v6
v4
v6

43. D.T.S. - ReteIVOIT49605v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

44. DadaUK39729v4
v6
20002000v4v4

45. DeltawebIT49653v4N.A.10000v4v4

46. Digitel ItaliaIT50809v420002000v4v4

47. DIR.orgUK42909v4
v6
100100v4v4

48. Dolomites NetworkIT205099N/A1000N.A.--

49. Dropbox IE19679v4
v6
1000010000--

50. Dueenne RO57495v41001000v4v4

51. E-Mind IT49535v4N.A.N.A.v4v4

52. E4AIT34695v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

53. EasyConnIT199941v41000100v4v4

54. Easynet ItaliaIT4589v4
v6
12002000v4
v6
v4
v6

55. El.Com.IT199324v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

56. Elmec InformaticaIT39217v4
v6
20002000v4
v6
v4
v6

57. ElsyconnIT196983v4
v6
1000100--

58. Engineering D.HubIT21176v410001000v4
v6
v4
v6

59. EnterIT12850v4
v6
1000010000v4-

60. EoloIT35612v4
v6
100000100v4
v6
v4
v6

61. ePress IT24880v4200200v4v4

62. Equinix IT15830v4
v6
100001000--

63. EstracomIT31319v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

64. EtisalatAE8966v4
v6
N.A.1000--

65. EurocallIT196761v4
v6
200200v4v4

66. Expereo International IT15695v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

67. FacebookUS32934v4
v6
200000N.A.--

68. FastnetIT8265v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

69. FastwebIT12874v4
v6
100000N.A.--

70. FiberingIT51569v410001000v4v4

71. ForcepointUS44444v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

72. FUB - Fondazione Ugo BordoniIT50112v410001000--

73. GARRIT137v4
v6
3000030000v4
v6
v4
v6

74. GeantUK21320v4
v6
3000030000--

75. Genesys InformaticaIT24994v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

76. Geny CommunicationsIT45015v4
v6
10001000v4v4

77. Go InternetIT198292v4100010000v4v4

78. GolineCH202032v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

79. GoogleUS15169v4
v6
7000070000v4
v6
v4
v6

80. GrifonlineIT43942v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

81. HiberniaNL5580v4
v6
1000010000v4
v6
-

82. Horizon TelecomIT201518v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

83. Hurricane ElectricUS6939v4
v6
2000020000--

84. I.T.S. IT204923N/AN.A.N.A.--

85. ICTeamIT20924v4
v6
2001000v4v4

86. IFOMIT35193v420002000v4v4

87. Il Sole 24 OreIT12650v410000N.A.v4v4

88. Imperva Inc.US19551v4
v6
1000010000v4v4

89. Infracom ItaliaIT3302v4
v6
4000040000v4
v6
v4
v6

90. InNetIT204180v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

91. Innsbrucker KommunalbetriebeAT31510v4
v6
10001000--

92. IntercomIT8224v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

93. Internet OneIT44160v4
v6
1000010000v4v4

94. Internet One SACH6898v4
v6
N.A.10000v4v4

95. InterouteIT8928v42000020000--

96. InterplanetIT34758v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

97. IntredIT31115v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

98. IP Telecom / TWS ItaliaIT29449v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

99. IPKom IT198013v42001000v4v4

100. IPTP NetworksUS41095v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

101. Irpinia Net-ComIT48500v4
v6
1000010000v4v4

102. It.Net / IOLIT8660v42000020000v4v4

103. ITGate NetworkIT12779v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

104. IX ReachUK43531v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

105. JComIT201502v410001000--

106. KnippDE48519v4
v6
N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

107. KPNQwest ItaliaIT5602v4
v6
1040012000v4
v6
v4
v6

108. LeonetIT15691v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

109. LepidaIT31638v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

110. Lepida 2IT205139N/AN.A.N.A.--

111. Libera UniversitÓ di BolzanoIT51708v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

112. Limelight NetworksUS22822v4
v6
200000N.A.--

113. LispaIT198319N/AN.A.2000--

114. Logos Technologies IT41606v410001000v4v4

115. LottomaticaIT35574v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

116. MaideIT204809v4
v6
10001000v4v4

117. MandarinIT47408v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

118. Mc-LinkIT5396v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

119. MediasetIT48634v44000040000v4v4

120. MediavenetoIT49289v4
v6
10000N.A.v4
v6
v4
v6

121. Melita EU12709v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

122. MetrolinkIT8816v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

123. Micro ServiziIT202761v4N.A.N.A.--

124. MicrosoftUS8075v4
v6
200000N.A.v4
v6
v4
v6

125. MU NetworkIT204366N/A200N.A.--

126. MynetIT31263v41000010000v4v4

127. MynetwayIT198697N/AN.A.N.A.--

128. NemoIT200108v4200100v4v4

129. Net GlobalIT50316v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

130. Net-ITIT50352v4N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

131. NETandWORKIT201877v4N.A.10000v4v4

132. Netflix StreamingUS2906v4
v6
4000040000v4
v6
v4
v6

133. NetIX CommunicationsBG57463v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

134. Netnod - i.root-serverSE29216v4
v6
20002000v4
v6
v4
v6

135. NewtecIT201602v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

136. Nexin TechnologiesIT31076v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

137. Next.it IT201950v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

138. NexusIT199947v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

139. NHM IT62275N/A1000N.A.--

140. Nice BlueIT59699v4N.A.10000v4v4

141. Noitel Italia IT207018v4
v6
1001000v4v4

142. Nova NetworksIT28941v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

143. Nova Quadri IT198380v4N.A.N.A.--

144. Oath (EMEA)IE10310N/A20000N.A.--

145. Onecom GlobalEU51185v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

146. Optima ItaliaIT44513v4
v6
200010000v4v4

147. OrakomIT199181v410001000--

148. Orange BusinessFR6853v410001000v4v4

149. OVHFR16276v4
v6
200000N.A.--

150. PlanetelIT47217v4
v6
1100011000v4v4

151. Positivo IT49360v4
v6
10001000v4v4

152. Poste ItalianeIT15720v4
v6
10001000v4
v6
v4

153. Professional Link IT59862v4
v6
100001000--

154. Progetto 8IT198721v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

155. Progetto EvoIT197293N/A100N.A.--

156. PT Telkom Indonesia International / TELINRI7713v4
v6
N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

157. QcomIT41497v4
v6
20002000v4
v6
v4
v6

158. Quantil NetworksCA54994v41000010000v4v4

159. RadioFibra IT206701v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

160. RAI - RadioTelevisione ItalianaIT8234v41000010000--

161. Redder TelcoIT33986v4
v6
200010000v4
v6
v4
v6

162. Registro .itIT2597v4
v6
200200v4
v6
v4
v6

163. Retelit / e-viaIT28716v4
v6
2000020000v4
v6
v4
v6

164. RetnUK9002v4
v6
1000010000--

165. Riot GamesIE6507v4
v6
10000N.A.v4v4

166. RIPE NCC - RIS projectNL12654v4
v6
100100--

167. RIPE-NCC - k.root-serverNL25152v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

168. S.P.E. IT49640v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

169. SalvixIT31617N/A1000N.A.--

170. SeewebIT12637v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

171. SeflowIT49367v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

172. ServereasyIT60798v4200010000v4v4

173. Sg.GsSG24482v4
v6
N.A.1000v4
v6
v4
v6

174. SI.EL.CO. IT201806v42001000v4v4

175. Sicula System IT205276v4N.A.N.A.v4v4

176. Siltel IT200799v42001000v4v4

177. SiportalIT28999v4
v6
20002000v4
v6
v4
v6

178. Sirius TechnologyIT60501v4
v6
2001000v4
v6
v4
v6

179. Sistemi HSIT21101v4100100--

180. SkyIT60772v4
v6
4000040000v4v4

181. Smart Provider IT205260v4
v6
10001000--

182. SmartlineIT205032N/AN.A.N.A.--

183. SoftLayer Technologies ItaliaIT36351v4
v6
1000010000v4v4

184. SpadhausenIT62166N/AN.A.N.A.--

185. SparkinitIT39825N/A1000N.A.--

186. SpaziotempoIT201058v4N.A.N.A.v4
v6
v4
v6

187. SpinIT6734v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

188. StackPathUS54104v4
v6
200000200000v4
v6
v4
v6

189. Stadtwerke Hall in TirolAT34347v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

190. StelIT56550v4
v6
10000N.A.--

191. StelkomSI43061v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

192. Sunrise CommunicationsCH6730v4
v6
2000020000--

193. SupernapIT203201v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

194. SwisscomCH3303v4
v6
1000010000--

195. T.NetIT8922v4
v6
100100v4
v6
v4
v6

196. TeamSystem IT206693v420002000v4v4

197. Tech Digital IT199536v410001000v4v4

198. Tecno GeneralIT203591v410001000--

199. Tecnotel IT48544v41000010000v4v4

200. Telecom ItaliaIT3269v41000010000--

201. Telecom Italia San MarinoSM15433v4
v6
1000010000v4v4

202. Telecom SiciliaIT196753N/A200N.A.--

203. TelemarIT13097v4
v6
20002000v4v4

204. TelmekomIT49088N/A1000N.A.--

205. TelnetIT5392v4
v6
200200v4v4

206. TerraIT31222v4
v6
6001000v4
v6
v4
v6

207. Time-NetIT51580v4
v6
200010000v4v4

208. Tiscali ItaliaIT8612v4
v6
2000020000--

209. Trentino NetworkIT12835v4
v6
10001000v4
v6
-

210. TTK - TransTelecomRU20485v41000010000v4
v6
v4
v6

211. Twitch IT46489v4
v6
2000020000--

212. TWTIT30848v4
v6
1000010000v4v4

213. UnidataIT5394v41000010000v4v4

214. Uno CommunicationsIT9137v41000010000--

215. Utility Line ItaliaIT9026v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

216. ValcomCalabria IT206299v4N.A.N.A.--

217. Verisign - j.root-serverNL26415v4200200--

218. Verizon Digital/EdgeCastUS15133v4
v6
120000120000v4
v6
v4
v6

219. Verizon ItaliaUS702v42001000--

220. Videobyte IT49709v4
v6
200100v4
v6
v4
v6

221. Vimpel RU3216v4
v6
10001000--

222. Vodafone Group ServicesDE3209v4
v6
6000060000--

223. Vodafone ItaliaIT30722v4
v6
100000N.A.--

224. VoixIT199547v4
v6
N.A.10000v4
v6
v4
v6

225. Vuetel Italia IT200507v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

226. Warian IT56911v420002000--

227. WebdiscountDE24637v42001000v4v4

228. Welcome ItaliaIT21056v4
v6
1000010000v4
v6
v4
v6

229. WifiwebIT47927v4
v6
20000N.A.--

230. Wind Tre (ex H3G)IT24608v4
v6
6000060000v4v4

231. Wind Tre (ex Wind)IT1267v46000050000--

232. Wish NetworksIT199362v41000010000v4v4

233. WispOneIT60822v420002000v4v4

234. WolnetIT49524v41000010000v4v4

235. Xmatica - Progetto FibraIT60475v4
v6
10001000v4
v6
v4
v6

236. xstreamIT198102N/AN.A.N.A.--

237. Z.G. ElettronicaIT200794N/A1000N.A.--

238. Zscaler CA62044v4
v6
2000020000v4
v6
v4
v6


 
+39 02 40915701
+39 02 40915693
info@mix-it.net
via Caldera,21 - 20153 Milano, IT
C.F. / P.I. 13036360157

 
Copyright © 2018 - MIX s.r.l. Tutti i diritti riservati